Hiab Type 1165  ( 6.5 to.) guter Zustand  Preis 3.500.-€